Ang pagdating ng mga kanluranin sa asya Cyber chat on cam

NAGING MARAHAS BA ANG REAKSIYON NG JAPAN AT CHINA NANG MANGHIMASOK ANG MGA KANLURANIN?

NAKABUTI BA SA UNITED STATES ANG PAGPAPADALA NITO KAY COMMODORE MATTHEW PERRY SA JAPAN NOONG 1853?

PAANO NAKATULONG SI THOMAS STAMFORD RAFFLES SA PAGTATATAG NG SINGAPORE?

BAKIT MAKATWIRANG MAGHIMAGSIK ANG MGA PILIPINO LABAN SA MGA ESPANYOL? BUMANGGIT NG LIMANG TANIM NA SAPILITANG IPINATANIM SA INDONESIA SA ILALIM NG CULTURE SYSTEM. BAKIT HINANGAD NG UNITED STATES NA SAPILITANG MAGBUKAS ANG JAPAN SA MGA KANLURANIN? IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD: KOLONYA, DIGMAAN, KAPITAL, MERKANTILISMO, INDUSTRIYALISASYON AT UNITED STATES? BAKIT SUKDULAN ANG PAGHAHANGAD NG MGA KANLURANIN NA MAGKAROON NG KOLONYA SA ASYA? KAPAKI-PAKINABANG BA ANG PRINSIPYONG PANG-EKONOMIYA NA NAGHARI SA PANDAIGDIGANG PAMILIHAN SA PANAHON NG IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO NG MGA KANLURANIN SA ASYA? MAY PANGYAYARI BANG NAGBIGAY-DAAN SA PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS? ANU-ANO ANG DAHILAN NG MGA KANLURANIN SA PAGLUNSAD NG IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO? MAHALAGA BANG PAPEL ANG GINAMPANAN NG ENGLISH EAST INDIA COMPANY SA IMPERYALISMO NA NAGANAP SA INDIA? IBIGAY ANG SANHI NG UNANG DIGMAANG ANGLO-BURMESE AT ANG NAGING BUNGA NG DIGMAAN? IPALIWANAG KUNG BAKIT SUMIKLAB ANG IKALAWA AT IKATLONG DIGMAANG ANGLO-BURMESE.

Leave a Reply