Pinoy dating game questions datingweekends com

Would you rather speak all languages or be able to speak to all animals?Would you rather get away with lying every time or always know that someone is lying?Would you rather end the life a single human being or 100 cute baby animals? Carlos P Garcia (1957-1961) Diosdado Magapagal (1961-1965) Ferdinand Marcos (1965-1986) Corazon Aquino (1986-1992) Fidel V Ramos (1992-1998) Joseph Estrada (1998-2001) Gloria Magapagal-Arroyo (2001-2010) Benigno Aquino III (2010-termino sa taong ito) Umaasa ako na ito ay tumutulong sa iyo.Ito ay may simula at wakas, kasunod ng dilim ay liwanag. Kung may Kaligayahan may Kalungkutan atkung may pagsilang, may kamatayan.

Araw ng mga Puso o mas kilala bilang Valentine's Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-14 ng Pebrero.Ang Teoryang Arketaypal ay nagpapakita na saykel(cycle) ng buhay.Ang Buhay, ayon sa teoryang ito, ay tila isang paulit-ulit na kasaysayan.Would you rather Be the funniest person in the room or the most intelligent?Would you rather Have a Lamborghini in your garage or a bookcase with 9000 books and infinite knowledge?

Leave a Reply